Thủ tục thành lập công ty TNHH theo luật doanh nghiệp 2014

10-12-2015

Công ty TNHH có 2 loại là công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Về thủ tục thành lập cả 2 đều tương đối giống nhau, chỉ khác về số lượng thành viên và phương thức hoạt động ...

Công ty TNHH gồm có 2 loại là công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Về thủ tục thành lập cả 2 đều tương đối giống nhau, chỉ khác về số lượng thành viên và phương thức hoạt động ... Vậy thủ tục thành lập của công ty TNHH như thế nào? và những hồ sơ cần thiết là gì? Hãng luật IMC xin tư vấn Quý khách theo luật doanh nghiệp 2014 như sau:

 

Thủ tục thành lâp công ty tnhh một thành viên, hai thành viên trở lên

1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

 

-  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

-  Điều lệ công ty.

-  Danh sách thành viên.

-  Bản sao các giấy tờ sau đây:

-  Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

-  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

-  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

-  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

 

2. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

 

-  Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

 

+  Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

+  Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+  Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

 

-  Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

+  Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

+  Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật doanh nghiệp 2014;

+  Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

+  Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

+  Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

 

3. Những điểm lưu ý khi đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn​

 

-  Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thay vì phải đăng ký với cơ quan Công an như hiện nay, Doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

-  Giấy CNĐKDN chỉ còn 4 nội dung so với 10 nội dung trước đây (bỏ mục ngành nghề kinh doanh, bỏ việc xác định vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, Văn phòng dại diện, Địa điểm kinh doanh .v.v.)

-   Mã số thuế dùng làm mã số doanh nghiệp.

 

 

Trên đây là những tư vấn về thủ tục thành lập công ty TNHH của IMC. Hy vọng sẽ giải đáp được những thắc mắc của IMC. Quý khách có nhu cầu cần hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ: Hãng luật IMC

Số điện thoại: 0166.593.9999 / 04.62.697.901

Email: bienpq@interimc.org.vn

Website: www.interimc.org.vn

Địa chỉ: Phòng 1107, Tháp A, Số 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội